Jesenski Ispitni rokovi 2016./2017.
Profesor Kolegij I. ispitni rok II. ispitni rok
Izv.prof. Ivana Ćavar Plastična anatomija II. 4. rujna u 10,00 18. rujna u 10,00
Doc. Dragana Nuić-Vučković Povijest umjetnosti II 5.  rujna  u 13.00 19.  rujna u 13.00
Predavač Jadranka Šimunović
Asistent Tanja Grbešić
Engleski jezik II 6. rujna  u 12.00 20. rujna  u 12.00
Red.prof. Antun B. Švaljek
Viši asistent Svetislav Cvetković
Crtanje I i Crtanje II 4. rujna  u 11.00 11. rujna  u 11.00
Red.prof. Antun B. Švaljek
Viši asistent Svetislav Cvetković
Slikanje I i Slikanje II 5. rujna  u 13.00 26.rujna   u 13,00
Izv.prof. Branimir Bartulović Mali akt II 7. rujna u 9.00 21. rujna u 9,00
Red. prof. Igor Dragičević
Viši asistent Antonija Gudelj
Grafika II 8. rujna   u 10.00 22. rujna  u 10,00
Red. prof. Stjepan Skoko
Asistent Ilija Skočibušić
Kiparstvo II 11. rujna u 10.00 25. rujna u 10,00
Studenti su dužni ispit prijaviti na ISS sustav najkasnije sedam dana prije roka.
Profesor Kolegij I. ispitni rok II. ispitni rok
Izv.prof. Ivana Ćavar Plastična anatomija IV. 4.  rujna  u 12.00 18. rujna  u 12.00
Doc. Dragana Nuić-Vučković Povijest umjetnosti IV 5. rujna u 15.00 19. rujna  u 15.00
Predavač Jadranka Šimunović
Asistent Tanja Grbešić
Engleski jezik IV 6. rujna  u 14.30 20. rujna  u 14.30
Red.prof. Jure Zovko Filozofija umjetnosti II 12. rujna  u 13.00 26. rujna  u 13.00
Izv. prof. Borislav Puljić
Asistent Pero Ćeškić
Teorija prostora I i Teorija prostora II 13. rujna u 13.30 27. rujna u 13.30
Doc. Silva Radić Slikarska tehnologija I i Slikarska tehnologija II 15. rujna u 12.00 22. rujna u 12.00
Izv.prof. Branimir Bartulović Slikanje IV 11. rujna u 12.00 25. rujna u 12,00
Red. prof. Nikola Vučković
Asistent Mateja Galić
Kiparstvo IV 13. rujna u 10.00 27.rujna  u 10,00
Red. prof. Igor Dragičević
Asistent Darko Dugandžić
Grafika IV 18. rujna u 10.00 28. lipnja u  10,00
Red. prof. Igor Dragičević
Asistent Darko Dugandžić
Grafički crtež II 19.rujna  u 12.00 28. rujna u 12,00
Red. prof. Igor Dragičević
Viši asistent Antonija Gudelj
Grafička tehnologija II 15 rujna u 9.00 22.rujna u 11,00
Izv.prof. Ivana Ćavar Mali akt IV 5.  rujna u 10.00 19. rujna u 10,00
Red. prof. Nikola Vučković
Asistent Mateja Galić
Kiparska tehnologija II 14. rujna   u 10.00 29. rujna u 10,00
Red. prof. Igor Dragičević
Asistent Darko Dugandžić
Grafika za slikare II 15. rujna u 11.00 22. rujna  u 11,00
Studenti su dužni ispit prijaviti na ISS sustav najkasnije sedam dana prije roka.
Profesor Kolegij I. ispitni rok II. ispitni rok
Izv. prof. Borislav Puljić
Asistent Pero Ćeškić
Osnovi arhitekture I i Osnovi arhitekture II. 13. rujna u 15.30 27. rujna u 15.30
Red. Prof. Jure Zovko
Asistent Ivan Vukoja
Sociologija kulture i umjetnosti II 20. rujna u 14.00 29. rujna  u  14.00
Red. Prof. Jure Zovko Filozofija umjetnosti IV 12. rujna  u 15.00 26. rujna    u 15.00
Doc. Dragana Nuić Vučković Metodika  II 18. rujna u 13.30 25. rujna u 13.30
Red. prof. Antun Karaman Povijest umjetnosti V i Povijest umjetnosti VI 15. rujna  u 12.00 28. rujna u 12.00
Red. prof. Antun B. Švaljek
Viši asistent Mladen Ivešić
Slikanje VI 7. rujna u 11.00 21.rujna  u 11,00
Red. prof. Nikola Vučković
Asistent Mateja Galić
Kiparstvo VI 7. rujna u 9.00 14. rujna  u 9,00
Red. prof. Igor Dragičević
Viši asistent Antonija Gudelj
Grafika VI 5. rujna  u 12.00 13. rujna u 12,00
Red. prof. Nikola Vučković
Asistent Josip Mijić
Mali akt VI 8. rujna  u 11.00 15. rujna u  13,00
Studenti su dužni ispit prijaviti na ISS sustav najkasnije sedam dana prije roka.
Profesor Kolegij I. ispitni rok II. ispitni rok
Viši predavač Inga Dragoje Mikulić Umjetnost XX. st. II. 7. rujna u 14.00 21. rujna u 14.00
Red. prof. Stjepan Skoko
Viši asistent Josip Mijić
Kompjuterska grafika I i  Kompjuterska grafika II 14. rujna u 11.00 22.rujna. u 13.00
Doc. Silva Radić Uvod u diplomski rad II slikanje 4. rujna u 9.00 11. rujna u 9,00
Izv.prof. Ivana Ćavar Uvod u diplomski rad II slikanje  4.  rujna   u 9,00 11. rujna  u 9,00
Red. prof. Antun Boris Švaljek Uvod u diplomski rad  II slikanje 4.  rujna   u 9,00 11.  rujna   u 9,00
Red. prof. Nikola Vučković
Red. prof. Stjepan Skoko
Uvod u diplomski rad II kiparstvo 4. rujna u 9.00 11.rujna u 9.00
Red. prof. Igor Dragičević Uvod u diplomski rad II grafika 4. rujna u 9.00 11.rujna   u 9,00
Red. prof. Stjepan Skoko
Viši asistent Josip Mijić
Mali akt VIII 13. rujna  u 10,00 29. rujna  u 10,00
Mario Vasilj Didaktika I i  Didaktika II 19. rujna u 13,00 28. rujna  u 13,00
Studenti su dužni ispit prijaviti na ISS sustav najkasnije sedam dana prije roka.
Profesor Kolegij I. ispitni rok II. ispitni rok
Viši predavač Inga Dragoje Mikulić Povijest hrvatske umjetnosti I i  Povijest hrvatske umjetnosti II 7. rujna  u 13.00 21. rujna  u 13,00 
Doc. Silva Radić Teorija znaka I i Teorija znaka II 15. rujna u 12,00 22. rujna   u 12,00
Studenti su dužni u Studentsku službu dostaviti uredno popunjenu ispitnu prijavu najkasnije 7 dana prije polaganja ispita.
E: alu.siroki.brijeg@gmail.com
T: + 387 39 708 632
K. Stepinca 16, 88220 Široki Brijeg , BiH
Copyright © 2017 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.