Jesenski ISPITNI ROKOVI 2015./2016.

I. Godina
Profesor Kolegij I. ispitni rok II. ispitni rok
Izv.prof. Ivana Ćavar Plastična anatomija II. 1. rujna u 10,00 8. rujna u 10,00
Doc. Dragana Nuić-Vučković Povijest umjetnosti II 2. rujna u 10,00 9. rujna . u 10.00
Predavač Jadranka Šimunović
Asistent Tanja Grbešić
Engleski jezik II 8. rujna  u 15.30 15. rujna  u 15.30
Izv. prof. Antun B. Švaljek
Viši asistent Svetislav Cvetković
Viši asistent Mladen Ivešić
Crtanje I i Crtanje II 6. rujna  u 8.00 13. rujna  u 8.00
Izv. prof. Antun B. Švaljek
Viši asistent Svetislav Cvetković
Viši asistent Mladen Ivešić
Slikanje I i Slikanje II 5. rujna  u 9.00 12.rujna   u 9,00
Izv.prof. Branimir Bartulović Mali akt II 7. rujna u 9.00 14. rujna u 9,00
Izv. prof. Igor Dragičević
Viši asistent Antonija Gudelj
Grafika II 19. rujna   u 10.00 26. rujna  u 10,00
Red. prof. Stjepan Skoko
Asistent Ilija Skočibušić
Kiparstvo II 16. rujna u 9.00 23. rujna u 9,00
NAPOMENA: Studenti su dužni u Studentsku službu dostaviti uredno popunjenu ispitnu prijavu najkasnije 7 dana prije polaganja ispita.

II. Godina
Profesor Kolegij I. ispitni rok II. ispitni rok
Izv.prof. Ivana Ćavar Plastična anatomija IV. 1.  rujna  u 12.00 8. rujna  u 12.00
Doc. Dragana Nuić-Vučković Povijest umjetnosti IV 2. rujna u 12.00 9. rujna  u 12.00
Predavač Jadranka Šimunović
Asistent Tanja Grbešić
Engleski jezik IV 8. rujna  u 13.30 15. rujna  u 13.30
Red.prof. Jure Zovko Filozofija umjetnosti II 12. rujna  u 13.00 19. rujna  u 13.00
Izv. prof. Sanja Filep
Asistent Pero Ćeškić
Teorija prostora I i Teorija prostora II 14. rujna u 13.30 21. rujna u 13.30
Doc. Silva Radić Slikarska tehnologija I i Slikarska tehnologija II 9. rujna u 12.00 16. rujna u 12.00
Izv.prof. Branimir Bartulović Slikanje IV 7. rujna u 12.00 14. rujna u 12,00
Red. prof. Nikola Vučković
Asistent Mateja Galić
Kiparstvo IV 7. rujna u 10.00 14.rujna  u 10,00
Izv. prof. Miro Petric
Asistent Darko Dugandžić
Grafika IV 7. rujna u 9.00 14. lipnja u 9,00
Red. prof. Igor Dragičević
Asistent Darko Dugandžić
Grafički crtež II 9.rujna  u 12.00 16. rujna u 9,00
Red. prof. Miro Petric
Viši asistent Antonija Gudelj
Grafička tehnologija II 15 rujna u 9.00 22.rujna u 11,00
Izv.prof. Ivana Ćavar Mali akt IV 2.  rujna u 10.00 13. rujna u 10,00
Red. prof. Nikola Vučković
Asistent Mateja Galić
Kiparska tehnologija II 21. rujna   u 9.00 28. rujna u 9,00
Izv. prof. Miro Petric
Asistent Darko Dugandžić
Grafika za slikare II 16. rujna u 11.00 23. rujna  u 11,00
NAPOMENA: Studenti su dužni u Studentsku službu dostaviti uredno popunjenu ispitnu prijavu najkasnije 7 dana prije polaganja ispita.

IiI. Godina
Profesor Kolegij I. ispitni rok II. ispitni rok
Izv. prof. Sanja Filep
Asistent Pero Ćeškić
Osnovi arhitekture I i Osnovi arhitekture II. 15. rujna u 13.30 22. rujna u 15.30
Red. Prof. Jure Zovko
Asistent Ivan Vukoja
Sociologija kulture i umjetnosti II 16. rujna u 13.00 28. rujna  u  14.00
Red. Prof. Jure Zovko Filozofija umjetnosti IV 12. rujna  u 13.00 26. rujna    u 13.00
Doc. Dragana Nuić Vučković Metodika  II 16. rujna u 13.30 29.rujna u 13.30
Red. prof. Antun Karaman Povijest umjetnosti V i Povijest umjetnosti VI 9. rujna  u 12.00 23. rujna u 12.00
Izv. prof. Antun B. Švaljek
Viši asistent Svetislav Cvetković
Slikanje VI 3. rujna u 11.00 10.rujna  u 11,00
Red. prof. Nikola Vučković
Asistent Mateja Galić
Kiparstvo VI 7. rujna u 9.00 14. rujna  u 9,00
Izv. prof. Miro Petric
Viši asistent Antonija Gudelj
Grafika VI 2. rujna  u 12.00 16. rujna u 12,00
Red. prof. Nikola Vučković
Asistent Josip Mijić
Mali akt VI 8. rujna  u 11.00 15. rujna u  11,00
NAPOMENA: Studenti su dužni u Studentsku službu dostaviti uredno popunjenu ispitnu prijavu najkasnije 7 dana prije polaganja ispita.

IV. Godina
Profesor Kolegij I. ispitni rok II. ispitni rok
Viši predavač Inga Dragoje Mikulić Umjetnost XX. st. II. 7. rujna u 11.00 21. rujna u 11.00
Red. prof. Stjepan Skoko
Viši asistent Josip Mijić
Kompjuterska grafika I i  Kompjuterska grafika II 14. rujna u 11.00 28.rujna. u 13.00
Doc. Silva Radić Uvod u diplomski rad II slikanje 1. rujna u 9.00 9. rujna u 9,00
Izv.prof. Ivana Ćavar Uvod u diplomski rad II slikanje 1.  rujna   u 9,00 9. rujna  u 9,00
Izv. prof. Antun Boris Švaljek Uvod u diplomski rad  II slikanje 1.  rujna   u 9,00 9.  rujna   u 9,00
Red. prof. Nikola Vučković
Red. prof. Stjepan Skoko
Uvod u diplomski rad II kiparstvo 1. rujna u 9.00 9.rujna u 9.00
Izv. prof. Miro Petric
Red. prof. Igor Dragičević
Uvod u diplomski rad II grafika 1. rujna u 9.00 9.rujna   u 9,00
Red. prof. Stjepan Skoko
Viši asistent Josip Mijić
Mali akt VIII 13. rujna  u 10,00 29. rujna  u 10,00
Mario Vasilj Didaktika I i  Didaktika II 21. rujna u 13,00 28. rujna  u 13,00
NAPOMENA: Studenti su dužni u Studentsku službu dostaviti uredno popunjenu ispitnu prijavu najkasnije 7 dana prije polaganja ispita.

v. Godina
Profesor Kolegij I. ispitni rok II. ispitni rok
Viši predavač Inga Dragoje Mikulić Povijest hrvatske umjetnosti I i  Povijest hrvatske umjetnosti II 7. rujna  u 13.00 21. rujna  u 13,00 
Doc. Silva Radić Teorija znaka I i Teorija znaka II 15. rujna u 13,00 22. rujna   u 13,00
NAPOMENA: Studenti su dužni u Studentsku službu dostaviti uredno popunjenu ispitnu prijavu najkasnije 7 dana prije polaganja ispita.
Email: alu.siroki.brijeg@gmail.com
Tel: + 387 39 708 632
Kardinala Stepinca 16, Široki Brijeg 88220, BiH
© Copyright 2013 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All Rights Reserved.
This site is powered by GCR production