Magistri 2007.
Naraštaj 2005./2006.
MENTOR: red. profesor Anto Kajinić
marijana pazin ivesic1

Marijana Pažin - Ivešić
Rođena 17. kolovoza 1981. u Mostaru. Akademiju likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu, na slikarskom odjelu u klasi prof Ante Kajinića, završila 2004. Poslijediplomski studij Ars sacra, na slikarskom odjelu kod mentora prof. Ante Kajinića na Širokom Brijegu, upisala je 2005.


Magistri 2006.
Naraštaj 2004./2005.
MENTOR: red. profesor Anto Kajinić
ars sacra svetislav cvetkovic1

Svetislav Cvetković
Rođen je 20. srpnja 1980. u Livnu. Akademiju likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu, na slikarskom odjelu u klasi prof Ante Kajinića, završio 2004. Poslijediplomski studij Artis Sacrae, na slikarskom odjelu kod mentora prof. Ante Kajinića na Širokom Brijegu, upisao je 2004

ars sacra andrijana mlinarevic cvetkovic1

Andrijana Mlinarević - Cvetković
Rođena je 7. listopada 1980. u Širokom Brijegu. Akademiju likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu, na slikarskom odjelu u klasi prof Ante Kajinića, završila 2004. Poslijediplomski studij Artis Sacrae, na slikarskom odjelu kod mentora prof. Ante Kajinića na Širokom Brijegu, upisala je 2004.

ars sacra mladen ivesic1

Mladen Ivešić
Rođen je 8. srpnja 1980. u Maglaju. Akademiju likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu, na slikarskom odjelu u klasi prof Ante Kajinića, završio 2004. Poslijediplomski studij Artis Sacrae, na slikarskom odjelu kod mentora prof. Ante Kajinića na Širokom Brijegu, upisao je 2004.

ars sacra toni zlojo1

Toni Zlojo
Rođen je 10. siječnja 1978. u Travniku. Akademiju likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu, na slikarskom odjelu u klasi prof Ante Kajinića, završio 2004. Poslijediplomski studij Artis Sacrae, na slikarskom odjelu kod mentora prof. Ante Kajinića na Širokom Brijegu, upisao je 2004.


Magistri 2005.
Naraštaj 2003./2004.
MENTOR: red. profesor Anto Kajinić
ars sacra branimir bartulovic1

Branimir Bartulović
Rođen 8. 11. 1955. u Šestanovcu (Hrvatska). Akademiju likovnih umjetnosti završio 2001. na Širokom Brijegu, na slikarskom odjelu, u klasi prof. Ante Kajinića. Poslijediplomski studij upisao na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu

ars sacra ivana cavar1

Ivana Ćavar
Rođena 22. 12. 1973. na Širokom Brijegu (Bosna i Hercegovina). Akademiju likovnih umjetnosti završila u Zagrebu 1999. na slikarskom odjelu, u klasi prof. Vasilija Josipa Jordana. Poslijediplomski studij upisala na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu 2003.

ars sacra josip mijic1

Josip Mijić
Rođen 11. travnja 1975. godine u Travniku (Bosna i Hercegovina). Akademiju likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu završio 2002. na slikarskom odjelu u klasi prof. Ante Kajinića. Poslijediplomski studij upisao na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu 2003.

ars sacra silva radic1

Silva Radić
Rođena 4. 11. 1975. u Makarskoj (Hrvatska). Akademiju likovnih umjetnosti završila 2002. na Širokom Brijegu, na slikarskom odjelu, u klasi prof. Ante Kajinića. Poslijediplomski studij upisala na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu 2003.

ars sacra martina tomic1

Martina Tomić
Rođena 3. 11. 1978. u Mostaru (Bosna i Hercegovina). Akademiju likovnih umjetnosti završila 2002. na Širokom Brijegu na slikarskom odjelu u klasi prof. Ante Kajinića. Poslijediplomski studij upisala na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu 2003.

ars sacra mario sunjic1

Mario Šunjić
Rođen 28. 12. 1975. u Kreis Karlsruheu (Njemačka). Akademiju likovnih umjetnosti završio 2002. na Širokom Brijegu, na slikarskom odjelu, u klasi prof. Ante Kajinića. Poslijediplomski studij upisao na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu 2003.


Email: alu.siroki.brijeg@gmail.com
Tel: + 387 39 708 632
Kardinala Stepinca 16, Široki Brijeg 88220, BiH
© Copyright 2013 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All Rights Reserved.
This site is powered by GCR production