5. Naraštaj magistara 2007.
15.
Trpimir Grgić 29. 12. 1983. Čapljina
16.
Željko Koren 27. 7. 1983. Mostar
17.
Ivan Perak
11. 12. 1983. Dubrovnik
18.
Magdalena Džinić 24. 10. 1979. Tuzla4. Naraštaj magistara 2006.
13.
Jasmina Runje 17. 7. 1983. Split
14.
Iris Lobaš 19. 6. 1976. Dubrovnik3. Naraštaj magistara 2005.
11.
Miljana Ćavar 28. 12. 1980. Široki Brijeg
12.
Marijana Pažin 17. 8. 1981. Mostar2. Naraštaj magistara 2004.
7.
Svetislav Cvetković 20. 7. 1980. Livno
8.
Mladen Ivešić 8. 7. 1980. Maglaj
9.
Andrijana Mlinarević 7. 10. 1980. Široki Brijeg
10.
Toni Zlojo 10. 1. 1978.. Travnik1. Naraštaj magistara 2003.
1.
Branimir Bartulović 8. 11. 1955. Šestanovac
2.
Ivana Ćavar 22. 12. 1973. Široki Brijeg
3.
Josip Mijić 11. 4. 1975. Travnik
4.
Silva Radić 4. 11. 1975. Makarska
5.
Mario Šunjić 28. 12. 1975. Karlsruhe (Njemačka)
6.
Martina Tomić 3. 11. 1978. Mostar

Copyright © 2018 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.