Dobitnici nagrade
Miroslav Šutej
2007. Andrijana Mlinarević - Cvetković
Dobitnici rektorove nagrade sveučilišta u Mostaru

1996. Vesna Vuga, Ilija Kegelj
1997. Vanja Mijač, Saša Zečević
1998. Ana-Marija Kriste, Saša Šantić
2000. Andrijana Mlinarević, Ilija Skočibušić
2001. Ernesto Markota, Marijana Pažin
2002. Maja Rubinić, Marko Perić
2003. Tonka Marić, Antonio Džolan
2004. Jasna Zovko, Toni Kozarić
2005. Tihanja Popinjač, Josipa Ivandić
2006. Jelena Đurković, Aleksandar Marković
2007. Anita Dilber, Branko Đanić

E: alu.siroki.brijeg@gmail.com
T: + 387 39 708 632
K. Stepinca 16, 88220 Široki Brijeg , BiH
Copyright © 2017 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.