13. Naraštaj - 2007.
222. Ivan Miletić 7. 1. 1988. Komletinci
223. Slađana Karamatić 13. 4. 1988. Mostar
224. Ivana Barišić 31. 1. 1987. Livno
225. Nina Petrović 3. 11. 1988. Sarajevo
226. Maja Šimunović 1. 1. 1989. Zagreb
227. Ivona Skoko 19. 4. 1988. Mostar
228. Antonija Biliškov 23. 7. 1987. Trogir
229. Tomislav Zovko 2. 10. 1986. Mostar
230. Mark Olszewski 20. 1. 1988. sarajevo
231. Željka Marić 18. 7. 1988. Mostar
232. Katica Knezović 22. 6. 1986. Mostar
233. Martin Ivičević 5. 10. 1987. Sarajevo
234. Boris Lovrić 6. 1. 1988. Mostar
235. Boris Veronika 12. 8. 1985. Split
236. Tomislav Sopta 7. 10. 1984. Mostar
237. Snižana Romanovič 8. 7. 1976. Velika Lepetiha, Ukrajina
12. Naraštaj - 2006.
201. Anita Dilber 27. 3. 1988. Bugojno
202. Ana Perić 18. 4. 1987. Mostar
203. Tamara Grbavac 3. 6. 1988. Ljubuški
204. Branko Đanić 22. 11. 1986. Zagreb
205. Jelena Maijić 11. 3. 1987. Mostar
206. Mišel Stojanović 16. 2. 1987. Konjic
207. Matea Martinović 4. 9. 1987. Mostar
208. Hana - Marta Jurčević - Bulić 7. 9. 1987. Zagreb
209. Slavica Salak 13. 8. 1986. Vinkovci
210. Ivana Glibota 5. 10. 1987. Makarska
211. Patricija Marić 27. 11. 1986. Dubrovnik
212. Mate Zovko 28. 6. 1987. Mostar
213. Ana Kožul 5. 8. 1987. Mostar
214. Igor Vučić 13. 3. 1986. Brčko
215. Odej Atić 11. 1. 1988. Mostar
216. Dijana Valenta 11. 12. 1987. Travnik
217. Vilim Parić 10. 1. 1987. Travnik
218. Tihomir Golo 25. 6. 1986. Mostar
219. Ante Leko 15. 9. 1986. Metković
220. Marko Šaravanja 9. 2. 1987. Sarajevo
221. Stjepan Miloš 9. 1. 1984. Grude
11. Naraštaj - 2005.
186. Jelena Đurković 3. 4. 1986. Vinkovci
187. Ema Jurišić 25. 5. 1987. Travnik
188. Vesna Đidić 14. 10. 1983. Mostar
189. Ines Ištoković 28. 9. 1986. Slavonski Brod
190. Josip Švaljek 25. 10. 1985. Zadar
191. Svjetlana Čović 19. 1. 1985. Zenica
192. Marijana Ravlić 7. 9. 1986. Mostar
193. Ana Debelić 25. 9. 1985. Rijeka
194. Mateja Galić 14. 11. 1986. Mostar
195. Darko Knezović 10. 2. 1986. Mostar
196. Aleksandar Marković 15. 4. 1987. Tuzla
197. Slađana Matić 29. 7. 1985. Doboj
198. Joško Klarić 30. 11. 1986. Makarska
199. Nikola Škoro 15. 6. 1986. Bugojno
200. Andrea Šunjić 5. 10. 1984. Mostar
10. Naraštaj - 2004.
169. Iva Bradvica 28. 6. 1986. Mostar
170. Tihana Popinjač 30. 6. 1986. Osijek
171. Anđela Nikolić 28. 7. 1985. Doboj
172. Ane Denona 26. 5. 1986. Zadar
173. Mirela Borovac 24. 6. 1984. Mostar
174. Žana Zadro 5. 9. 1985. Mostar
175. Andrej Gvozden 4. 3. 1986. Bugojno
176. Višeslav Lučić 28. 9. 1985. Bugojno
177. Ivana Kolar 10. 7. 1984. Konjic
178. Božana Rupčić 19. 12. 1985. Ljubuški
179. Ana Mandić 14. 5. 1984. Mostar
180. Mirko Zovko 10. 3. 1985. Mostar
181. Ivona Naletilić 19. 4. 1985. Mostar
182. Kristina Obad 30. 3. 1986. Čapljina
183. Milan Knezović 4. 6. 1985. Mostar
184. Josip Ivandić 21. 2. 1983. Doboj
185. Ivana Pivar 27. 12. 1985. Mostar
9. Naraštaj - 2003.
150. Kristina Kramer 1. 3. 1985. Doboj
151. Jasna Zovko 22. 2. 1985. Mostar
152. Ana Zovko 26. 6. 1984. Mostar
153. Ana Vidović 4. 4. 1982. Fojnica
154. Marija Ćavar 26. 2. 1984. Mostar
155. Mateo Kaćunić 9. 9. 1981. Mostar
156. Dijana Raič 20. 10. 1983. Slovenj Gradec
157. Toni Kozarić 1. 9. 1983. Konjic
158. Maja Brkić 2. 3. 1985. Široki Brijeg
159. Valentina Bošnjak 21. 10. 1984. Fojnica
160. Anja Bartulović 6. 2. 1985. Split
161. Ivan Risek 10. 10. 1984. Zagreb
162. Miro Šimunović 21. 4. 1983. Mostar
165. Mario Kolarić 04. 10. 1984. Beograd
164. Hrvoje Pranjić 26. 2. 1984. Mostar
165. Dragana Jelčić 18. 8. 1983. Mostar
166. Irena Vasilj 10. 9. 1976. Zagreb
167. Darko Dugandžić 17. 2. 1984. Mostar
168. Ivana Radić 26. 1. 1979. Mostar
8. Naraštaj - 2002.
130. Nina Podrug 08. 10. 1983. Šibenik
131. Ivana Vučina 10. 4. 1983. Vinkovci
132. Magdalena Džinić 24. 10. 1979. Tuzla
133. Mišela Boras 28. 6. 1983. Čapljina
134. Ivana Džamonja 8. 5. 1983. Dubrovnik
135. Dominik Vlahović 23. 5. 1983. Osijek
136. Anja Slakić 24. 4. 1983. Slavonski Brod
137. Ivan Perak 11. 12. 1983. Dubrovnik
138. Antonio Džolan 11. 4. 1983. Bugojno
139. Nikolina Rica 17. 03. 1980. Makarska
140. Tonka Marić 27. 10. 1983. Mostar
141. Željko Koren 27. 7. 1983. Mostar
142. Trpimir Grgić 29. 12. 1983. Čapljina
143. Ivana Vidović 29. 8. 1981. Mistar
144. Tomislav Džajkić 6. 3. 1984. Zagreb
145. Andrija Drežnjak 26. 9. 1983. Mostar
146. Boris Lukić 12. 5. 1975. Sarajevo
147. Tanja Matković 28. 9. 1983. Kotor
148. Dario Vrančić 30. 8. 1983. Mostar
149. Ana Vučić 18. 1. 1983. Sarajevo
7. Naraštaj - 2001.
113. Maja Rubinić 6. 9. 1982. Mostar
114. Vladimir Ladan 1. 1. 1982. Jajce
115. Anita Celić 28. 11. 19878. Šibenik
116. Iva Zeljko 2. 1. 1983. Mostar
117. Inga Kljajo 7. 6. 1982. Mostar
118. Marko Perić 10. 10. 1982. Zadar
119. Andrej Čavar 12. 2. 1981. Sarajevo
120. Jasmina Runje 17. 7. 1983. Split
121. Ivana Mikulić 11. 4. 1983. Mostar
122. Robert Soldo 26. 6. 1981. Mostar
123. Olga Špikić 19. 4. 1982. Kutina
124. Ivana Lujak 7. 6. 1982. Dubrovnik
125. Igor Budimir 13. 10. 1980. Bugojno
126. Željko Vukoja 21. 7. 1982. Široki Brijeg
127. Marijela Zelić 16. 1. 1983. Bugojno
128. Ivana Lončar 21. 8. 1981. Tomislavgrad
129. Ivan Križanac 20. 6. 1982. Mostar
6. Naraštaj - 2000.
96. Miljana Čavar 28. 12. 1980. Široki Brijeg
97. Sanja Sakić 22. 8. 1981. Mostar
98. Pero Poljanić 6. 9. 1981. Dubrovnik
99. Ernesto Markota 12. 12. 1981. Metković
100. Marijana Jelčić 15. 7. 1981. Mostar
101. Davor Sesar 11. 1. 1981. Mostar
102. Danijel Srdarev 13. 8. 1981. Šibenik
103. Marijana Pažin 17. 8. 1981. Mostar
104. Josip Primorac 14. 5. 1981. Mostar
105. Anita Smiljanić 21. 3. 1981. Sarajevo
106. Boris Ladan 19. 11. 1980. Jajce
107. Goran Vilić 13. 8. 1981. Odžak
108. Ivana Kubiček 27. 8. 1980. Široki Brijeg
109. Ivana Marijanović 9. 6. 1981. Mostar
110. Latica Zekić 3. 3. 1982. Dubrovnik
111. Vlado Kraljević 1. 11. 1976. Široki Brijeg
112. Marina Lapadatović 7. 6. 1982. Zagreb
5. Naraštaj - 1999.
77. Tihomir Bazina 18. 1. 1981. Široki Brijeg
78. Toni Zlojo 10.1. 1978. Travnik
79. Mladen Ivešić 8. 7. 1980. Maglaj
80. Svetislav Cvetković 20. 7. 1980. Livno
81. Dragan Grabovac 5. 12. 1979. Sarajevo
82. Rajmond Čondrić 29. 12. 1977. Bugojno
83. Andrijana Mlinarević 7. 10. 1980. Grude
84. Ivana Šuško 18. 2. 1981. Split
85. Marina Radovanović 12. 7. 1980. Korčula
86. Ivan Rogulj 14. 2. 1979. Split
87. Toni Marić 25. 11. 1980. Mostar
88. Mario Kriste 16. 3. 1980. Dubrovnik
89. Ivan Alajbeg 24. 6. 1978. Split
90. Ilija Skočibušić 16. 4. 1981. Tomoslavgrad
91. Josipa Bralo 9. 10. 1980. Zenica
92. Zoran Zelenika 16. 8. 1979. Mostar
93. Boris Kajmak 25. 2. 1980. Zadar
94. Martina Koštromanić 13. 9. 1979. Sarajevo
95. Ivana Mikulić 30. 12. 1980. Mostar
4. Naraštaj - 1998.
57. Nikolina Šimunović 9. 9. 1978. Dubrovnik
58. Irena Frantal 1. 5. 1979. Zagreb
59. Ivan Lasić 21. 5. 1980 Zagreb
60. Dalibor Pehar 20. 3. 1980. Mostar
61. Ivana Galić 26. 7. 1979. Mostar
62. Andrea Bulum 22. 1. 1980. Dubrovnik
63. Dejan Pranjković 2. 2. 1976. Travnik
64. Ana Bilić 19. 4. 1979. Mostar
65. Igor Borozan 23. 4. 1977. Stolac
66. Vladimir Mićković 23. 8. 1979. Mostar
67. Marijana Marić 28. 6. 1979. Dubrovnik
68. Nikola Papić 5. 6. 1980. Zagreb
69. Jerko Macura 17. 8. 1980. Šibenik
70. Igor Knezović 8. 9. 1979. Mostar
71. Dragan Žulj 31. 8. 1972. Bugojno
72. Marija Knežević 24. 9. 1971. Šibenik
73. Livia Šikić 10. 9. 1979. Dubrovnik
74. Željka Vrdoljak 8. 10. 1979. Maribor
75. Tanja Topolovec 13. 11. 1978. Koprivnica
76. Stjepan Mihaljević 09. 11. 1972. Široki Brijeg
3. Naraštaj - 1997.
39. Paulina Jazvić 21. 2. 1973. Zagreb
40. Ivona Mustapić 13. 11. 1977. Köln
41. Saša Šantić 30. 3. 1978. Zenica
42. Mario Šunjić 28. 12. 1975. Karlsruhe
43. Branka Dubovac 24. 8. 1977. Split
44. Ana-Marija Kriste 30. 11. 1978. Trebinje
45. Želimir Fišić 10. 9. 1976. Vinkovci
46. Josip Mijić 11. 4. 1975. Travnik
47. Gordana Pogledić 7. 11. 1977. Zagreb
48. Marijana Šalinović-Šulenta 5. 8. 1978. Makarska
49. Višnja Mach 9. 5. 1979. Split
50. Maja Urlić 30. 5. 1978. Split
51. Silva Radić 4. 11. 1975. Makarska
52. Zdenko Galić 30. 4. 1978. Mostar
53. Zdenka Gugić 16. 3. 1978. Split
54. Martina Lončar 3. 11. 1978. Mostar
55. Igor Brkić 8. 9. 1976. Tuzla
56. Cvita Bojić 17. 9. 1978. Jajce
2. Naraštaj - 1996.
20. Boris Jovanivić 18. 8. 1977. Čapljina
21. Branimir Barulović 8. 11. 1955. Omiš
22. Ivica Kraljević 10. 10. 1967. Mostar
23. Vlado Čilić 26. 2. 1975. Mostar
24. Dragana Marković 22. 10. 1977. Brčko
25. Hrvoje Kern 23. 2. 1977. Slavonski Brod
26. Goran Rastočić 19. 9. 1971. Gradac
27. Ana Polić 22. 6. 1977. Šibenik
28. Violeta Cigić 23. 9. 1977. Mostar
29. Marko Šošić 5. 10. 1975. Vinkovci
30. Saša Zečević 5. 1. 1976. Sarajevo
31. Gratis Ferenc 16. 5. 1978. Sarajevo
32. Mladen Gospočić 14. 4. 1969. Zagreb
33. Dubravka Buntić 7. 2. 1974. Umag
34. Vanja Mijač 11. 1. 1978 . Kakanj
35. Vedran Karadža 28. 4. 1977. Split
36. Mario Naletilić 4. 10. 1971. Široki Brijeg
37. Mirjana Drežnjak 4. 8. 1975. Prozor
38. Liljana Antunović 28. 8. 1971. Zagreb
1. Naraštaj - 1995.
1. Antonija Gudelj 30. 3. 1974. Imotski
2. Ilija Kegelj 12. 4. 1968. Travnik
3. Boris Matić 22. 1. 1975. Čapljina
4. Roberta Barbarić 18. 10. 1974. Sarajevo
5. Robert Alilović 23. 6. 1969. Ljubuški
6. Ema Bego 27. 8. 1973. Šibenik
7. Marija Lauc 14. 5. 1976. Čapljina
8. Anela Pehar 24. 10. 1972. Čitluk
9. Dalibor Nikolić 17. 4. 1974. Mostar
10 Dario Pehar 17. 2. 1967. Mostar
11. Vesna Vuga 25. 4. 1976. Mostar
12. Ines Bjelica 4. 6. 1971. Sarajevo
13. Ilija Marušić 6. 5. 1968. Široki Brijeg
14. Vlatko Čavar 7. 8. 1974. Mostar
15. Ante Vican 30. 9. 1976. Široki Brijeg
16. Mario Naletelić 18. 9. 1976. Široki Brijeg
17. Davorka Čavar 30.12. 1969. Sarajevo
18. Marijana Franjković 4. 5. 1969. Sarajevo
19. Dragoslav Ramljak 20. 11. 1976. Vitez
76. Stjepan Mihaljević 9. 11. 1972. Široki BrijegCopyright © 2018 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.