Redoviti profesori
Stjepan Skoko
Nikola Vučković
Igor Dragičević
Antun Karaman
Miro Petric


Izvanredni profesori
Antun Boris Švaljek
Vili Radman
Branimir Bartulović
Ivana Ćavar


Docenti
Dragana Nuić-Vučković
Silva Radić


Viši asistenti
Antonija Gudelj
Josip Mijić
Mladen Ivešić
Svetislav Cvetković


Asistenti
Darko Dugandžić
Mateja Galić
Ilija Skočibušić
Pero Ćeškić
Tanja Grbešić


Viši predavači
Inga Dragoje-Mikulić


Bivši nastavnici i suradnici
• Nada Pivac, akademska slikarica, red. prof.; vodila slikarsku klasu (1996. - 2000.)
• Roberta Barbarić, akademska grafičarka, asistentica; vodila kompjutorsku grafiku (2001.-2004.)
• Jagor Bučan, akademski slikar, predavač; predavao teoriju prostora (1998. - 2003.)
• Zoja Finci, mag. art., konzervatorica-restauratorica, spec. (1999. - 2005.)
• Ante Jurič, akademski kipar, asistent; vodio kiparstvo (1996.)
• Krešimir Ledić, akademski slikar, redoviti profesor; predavao tehnologiju (1996.)
• Zlatko Melcher, profesor likovne kulture, docent; vodio crtanje (1996. - 1999.)
• Vladimir Mikulić, prof. eng. jezika; predavao engl. jezik i bio tajnik Akademije (1996. - 1999.)
• Hrvoje Mitrov, akademski slikar; asistent; vodio crtanje (2001. - 2002.)
• Franjo Primorac, prof. likovne kulture, sudjelovao na prvim razredbenim ispitima (1996.)
• Velimir Rački, akademski slikar, docent; vodio slikarsku klasu i mali akt (1996. - 1999.)
• Duško Rakić, dipl. ing. arhitekture, predavač; predavao osnove arhitekture (1998. - 2002.)
• Miroslav Šutej, akademski grafičar, redoviti profesor; pročelnik za grafiku (1996. - 2005.)
• Zrinka Vilić, profesorica likovne kulture, asistentica; predavala tehnologiju (1996. - 1997.)
• Josip Zanki, akademski grafičar, asistent; vodio grafiku (1996.)
• Matko Vekić, akademski slikar, docent; predavao mali akt i slikanje (1999. - 2003.)
• mr. Mario Šunjić, akademski slikar, asistent; predavao crtanje (2002. - 2006.)


Odsjecidoktorski studijEmail: alu.siroki.brijeg@gmail.com
Tel: + 387 39 708 632
Kardinala Stepinca 16, Široki Brijeg 88220, BiH
© Copyright 2013 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All Rights Reserved.
This site is powered by GCR production