NOVOSTI |    

POZIV za registraciju studenata s posebnim potrebama

Ured za podršku studentima s posebnim potrebama je jedno od koordinacijskih tijela na Sveučilištu u Mostaru. Ured je osnovan u sklopu Tempus projekta “Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (EQOPP). Glavni cilj Ureda je potpuna integracija studenata s posebnim potrebama u sustav visokog obrazovanja na Sveučilištu u Mostaru.

Studenti s posebnim potrebama su heterogena skupina koja uključuje studente sa:
• motoričkim poremećajima
• oštećenjem sluha
• oštećenjem vida
• specifičnim teškoćama u učenju
• mentalnim poremećajima
• poremećajima govorno-jezične komunikacije
• kroničnim bolestima
• poremećajima u ponašanju i emocionalnim poremećajima
• ostalim poteškoćama koje studente stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na kolege.

Studenti s posebnim potrebama, bez obzira na stupanj tjelesnog oštećenja, imaju pravo zatražiti pomoć u praćenju nastave, kao i individualizirano prilagođeni način polaganja ispita i kolokvija tijekom studija.

Stoga, pozivamo sve studente koji pripadaju jednoj od gore navedenih kategorija da što prije ispune obrazac za registraciju na web stranici www.sve-mo.ba/spp ili osobno u Uredu (zgrada FPMOZ-a u Rodoču, ured 25A). Prijava je anonimna a informacije strogo povjerljive i dostupne samo voditeljici Ureda isključivo u svrhu ostvarivanja prava studenata.

Studenti, čak i ako ne tražite konkretnu pomoć, važno je da svejedno popunite ovaj obrazac zbog informacija o broju studenata s posebnim potrebama i kategorijama tih potreba, a sve u svrhu unaprijeđenja studentskog standarda na Sveučilištu u Mostaru.


OBAVIJEST ZA STUDENTE

Obavještavaju se studenti da su do 17.3.2017. godine dužni uplatiti školarinu za ljetni semestar u iznosu od 850 KM na račun Akademije.

UNICREDIT BANK DD MOSTAR
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
3382202200172004

Široki Brijeg, 3.3.2017. godine


NATJEČAJ za izbor dekana - Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru

Na temelju članka 67. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke o raspisivanju javnog natječaja, ur.broj: 08-01-1405/17 Umjetničko-nastavno vijeće Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru raspisuje:

N A T J E Č A J za izbor dekana

Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Mostaru. Za dekana može biti izabran nastavnik u akademskom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora koji je u radnom odnosu s punim radnim vremenom na ustrojbenoj jedinici, ustanovi ili pridruženoj članici Sveučilišta i raspoređen na ustrojbenoj jedinici, ustanovi ili pridruženoj članici Sveučilišta na kojoj se bira za dekana. Dekan se bira na razdoblje od četiri (4) godine. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju prethodno naznačenih uvjeta, program rada i razvoja Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru za mandatno razdoblje.

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti na adresu:
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru
Kardinala Stepinca 16, 88220 Široki Brijeg
s naznakom „Prijava na natječaj za izbor dekana“

Široki Brijeg, 2.3.2017. godine


REZULTATI ISPITA NACIONALNA POVIJEST UMJETNOSTI ODRŽANOG 23.2.2017.

1.MARINA ĆORIĆ --- 5
2.JURE PAPONJA --- 4
3. MARKO RAMLJAK --- 5
4.MATEJA VUKELIĆ --- 2
5. MILANA NIŽIĆ --- 3
6.KRISTINA BEVANDA --- 5
7. NIKOLINA ĐERĐA --- 3
8.TOMSLAV ZANE --- 3


TEORIJA PROSTORA I REZULTATI ISPITA OD 13.02.2017. (OCJENE IZ ZADATKA "HOUSE FOR THE SUPERSTAR")

1. Balić Josip . . . . . . . . . . dovoljan 2 (dobar 3) - dobar 3
2. Bartel Robert . . . . . . . nedovoljan 1 (vrlo dobar 4) – nedovoljan 1
3. Bekavac Sandra . . . . . nedovoljan 1 (vrlo dobar 4) – nedovoljan 1
4. Galić Katarina . . . . . . nedovoljan 1 (izvrstan 5) – nedovoljan 1
5. Glavan Sanja Ivana . . . dobar 3 (izvrstan 5) – vrlo dobar 4
6. Grubešić Marko . . . . . nedovoljan 1 (izvrstan 5) – nedovoljan 1
7. Ivanković Ana . . . . . . . vrlo dobar 4 (vrlo dobar 4) - vrlo dobar 4
8. Kadić Anđela . . . . . nedovoljan 1 (vrlo dobar 4) – nedovoljan 1
9. Karadža Krunoslav . . . . . nedovoljan 1 (dobar 3) – nedovoljan 1
10. Krivić Marija . . . . . . . vrlo dobar 4 (izvrstan 5) – izvrstan 5
11. Kutle Iva . . . . . . . . . . . dobar 3 (izvrstan 5) - vrlo dobar 4
12. Medvidović Karlo . . . . nedovoljan 1 (dobar 3) – nedovoljan 1
13. Milas Anamarija . . . . . vrlo dobar 4 (vrlo dobar 4) - vrlo dobar 4
14. Palameta Božana . . . . nedovoljan 1 (vrlo dobar 4) – nedovoljan 1
15. Spajić Matej . . . . . . . . dovoljan 2 (izvrstan 5) - vrlo dobar 4
16. Šehić Meris . . . . . . . . . nedovoljan 1 (vrlo dobar 4) – nedovoljan 1
17. Šušak Marko . . . . . . . . nedovoljan 1 (dobar 3) – nedovoljan 1
18. Trubelja Marko . . . . . . nedovoljan 1 (vrlo dobar 4) – nedovoljan 1
19. Zelenika Ana . . . . . . . . nedovoljan 1 (vrlo dobar 4) – nedovoljan 1

* Upis ocjena održati će se u srijedu 22.02.2017.
** Pohvala za projekt kuće: Grubešić Marko i Kutle Iva


OSNOVE ARHITEKTURE REZULTATI ISPITA OD 13.02.2017.

OSNOVE ARHITEKTURE I
1. Milanovski Daniel . . . . . . . . dovoljan 2
2. Mustapić Ivana . . . . . . . . . . dovoljan 2
3. Šerić Antonija . . . . . . . . . . . . . . dobar 3

OSNOVE ARHITEKTURE II
1. Andrijević Nikolina . . . . . . vrlo dobar 4
2. Šušnjar Natalija . . . . . . . . nedovoljan 1
3. Zane Tomislav . . . . . . . . . nedovoljan 1STUDENTI KOJI SU POLOŽILI DRUGI KOLOKVIJ IZ KOLEGIJA SLIKARSKA TEHNOLOGIJA I:

Robert Bartel vrlo dobar (4)
Sandra Bekavac vrlo dobar (4)
Sanja Glavan izvrstan (5)
Marija Krivić izvrstan (5)

Ostali studenti nisu položili. Konačna ocjena iz kolegija Slikarska tehnologija I formira se zbrajanjem rezultata prvoga i drugog kolokvija.


STUDENTI KOJI SU POLOŽILI ISPIT IZ KOLEGIJA SLIKARSKA TEHNOLOGIJA I NA PRVOME ROKU:

Božana Palameta dovoljan (2)

Ostali studenti nisu položili. Upis ocjena u indekse obavit će se 23. veljače 2017. u 10:30 sati.


STUDENTI KOJI SU POLOŽILI ISPIT IZ KOLEGIJA TEORIJA ZNAKA NA DRUGOME ROKU SU:

Nikolina Đerđa izvrstan (5)
Martin Frljić vrlo dobar (4)
Milana Nižić izvrstan (5)
Jure Paponja dovoljan (2)
Sanja Sivrić dobar (3)

Ostali studenti nisu položili. Upis ocjena u indekse obavit će se 23. veljače 2017. u 10:30 sati.


Rezultati ispita Povijest umjetnosti Hrvatske održanog 9.2.2017.

1. Josipa Lasić 4
2. Ljudevit Ostoić 3
3. Nikolina Đerđa 2
4. Sanja Sivrić 4
5. Nikola Ilkić 5
6. Jure Paponja 3
7. Ana Čolaković 4
8. Mirela Runac 5
9. Mia Ivanković 5
10. Jelena Udovičić 5
11. Kristina Livančić 3
12. Sandra Antić 3
13. Ana Šimić 3
14. Martin Frljić 2
15. Manuela Mandić 4
16. Lucia Pavlisinova 4
17. Mirza Muhadžić 4
18. Viktoria Srbalj 4
19. Božena Radoš 5
20. Ante Marić 3


STUDENTI KOJI SU POLOŽILI DRUGI KOLOKVIJ IZ KOLEGIJA TEORIJA ZNAKA SU:

Ana Čolaković izvrstan (5)
Nikola Iljkić izvrstan (5)
Mia Ivanković vrlo dobar (4)
Božena Radoš izvrstan (5)
Mirela Runac izvrstan (5)

Konačna ocjena iz kolegija Teorija znaka formira se zbrajanjem rezultata prvoga i drugog kolokvija.STUDENTI KOJI SU POLOŽILI ISPIT IZ KOLEGIJA TEORIJA ZNAKA NA PRVOME ROKU SU:

Sandra Antić dovoljan (2)
Josipa Lasić vrlo dobar (4)
Kristina Livančić dobar (3)
Manuela Mandić vrlo dobar (4)
Mirza Muhadžić vrlo dobar (4)
Milana Nižić dobar (3)
Lucia Pavlišinova vrlo dobar (4)
Viktorija Srbalj dobar (3)
Ana Šimić vrlo dobar (4)
Jelena Udovićić izvrstan (5)
Mateja Vukelić dovoljan (2)

Ostali studenti nisu položili.

doc. Silva Radić

REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA ENGLESKI JEZIK 1

Strinić Veronika --- izvrstan (5)
Tolo Katarina --- izvrstan (5)
Tolić Anto --- izvrstan (5)
Buntić Julija --- izvrstan (5)
Mucić Mateja --- izvrstan (5)
Bebek Damir --- vrlo dobar (4)
Brzica Marija --- vrlo dobar (4)
Tolić Luka --- dobar (3)
Cvitković Mario --- dobar (3)
Jurišić Fran --- dobar (3)
Ćuk Iva --- dobar (3)
Okmažić Nena --- dobar (3)
Lončar Anđela --- nedovoljan (1)
Glavina Janja --- nedovoljan (1)
Miholjević Dora --- nedovoljan (1)
Rajić Jelena --- nedovoljan (1)


Poziv za dodjelu indonezijskih stipendija

Vlada Republike Indonezije poziva studente iz Bosne i Hercegovine za tromjesečni program pod nazivom "Celebrating Diversity, Harnessing Harmony", koji će se u periodu od 6. maja do 19. avgusta 2017. godine održati na jednom od univerziteta u Yogyakartu, Java. Vlada Indonezije u potpunosti snosi troškove učešća u programu za odabrane kandidate: školarinu, povratnu avio kartu, smještaj, ishranu, zdravstveno osiguranje i mjesečni džeparac.

Indonesian Arts and Culture program
Application Form Regular Program
BSBI 2017 - Application Form SPECIAL PROGRAM
Personal Statement


OBAVIJESTI STUDENTIMA PETE GODINE ZA TERMIN ODRŽAVANJA PREDAVANJA, IZ KOLEGIJA TEORIJA ZNAKA

Predavanje iz kolegija Teorija znaka održat će se u petak, 20. siječnja 2017. u 10.00 sati.


OBAVIJESTI STUDENTIMA PETE GODINE ZA TERMIN ODRŽAVANJA PREDAVANJA, IZ KOLEGIJA TEORIJA ZNAKA

Predavanje iz kolegija Slikarska tehnologija I održat će se u petak, 20. siječnja 2017. u 12.00 sati.OBAVIJEST ZA STUDENTE

Nastava na Akademiji počinje 9. siječnja 2017. godine. Ispiti se održavaju po već navedenom rasporedu. U drugom mjesecu nema nastave.francuska vlada dodjeljuje više stipendija bosanskohercegovačkim, uspješnim studentima

Kao i svake godine, francuska vlada dodjeljuje više stipendija bosanskohercegovačkim, uspješnim studentima, koji žele nastaviti studije u Francuskoj u okviru frankofonih ili anglofonih programa Master 2 ili programa Doktorata. Poziv na natječaj za dodjelu stipendija za univerzitetsku godinu 2017/2018 je otvoren do 18. januara 2017. godine. DOWNLOAD NATJEČAJ, DOWNLOAD BROŠURANatječaj za dodjelu stipendija studentima likovne akademije za akademsku 2016/2017. godinu

Pravo učešća na konkursu imaju nadareni studenti treće i četvrte godine i Master studija likovne akademije, koji su stanovnici Grada Mostara i studiraju na visokoškolskim ustanovama za likovnu umjetnost u Gradu Mostaru ili na drugim ovakvim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. DOWNLOAD NATJEČAJ


Novosti
NATJEČAJ za izbor dekana - Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru
24/03/2017
Obavijesti Doktorski studij
Obavještavaju se studenti da su do 17.3.2017. godine dužni uplatiti školarinu
24/03/2017
Obavijesti prijamni ispit
REZULTATI ISPITA NACIONALNA POVIJEST UMJETNOSTI ODRŽANOG 23.2.2017.
24/03/2017
Obavijesti ISS
OSNOVE ARHITEKTURE REZULTATI ISPITA OD 13.02.2017.
24/03/2017
Obavijesti Alumni
Obavještavaju se studenti da su do 17.3.2017. godine dužni uplatiti školarinu
24/03/2017
Obavijest prijamni ispit
Obavještavaju se studenti da su do 17.3.2017. godine dužni uplatiti školarinu
24/03/2017


E: alu.siroki.brijeg@gmail.com
T: + 387 39 708 632
K. Stepinca 16, 88220 Široki Brijeg , BiH
Copyright © 2017 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.