Rezultati ispita Osnove arhitekture i Teorija prostora- II. termin
Obavijesti Integrirani studij


                       AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI      

TEORIJA PROSTORA I      REZULTATI ISPITA OD 05.07.2018. 

   (OCJENE IZ ZADATKA "HOUSE FOR THE SUPERSTAR") 

 

1. Rajić Jelena . . . . . . . . vrlo dobar 4 (dovoljan 2)  - dobar 3 

2. Brzica Marija . . . . . . . dobar 3 (vrlo dobar 4) – vrlo dobar 4 

 

TEORIJA PROSTORA II      REZULTATI ISPITA OD 05.07.2018

   (OCJENE IZ ZADATKA "LIKOVNA INTERPRETACIJA GLAZBENOG DJELA") 

 

1. Glavina Janja . . . . .  dobar 3 (vrlo dobar 4) – vrlo dobar 4 

2. Cvitković Mario  . . . . . . . . . .  dobar 3 (dobar 3) – dobar 3 

3. Jurišić Fran . . . . . . . .  dovoljan 2 (vrlo dobar 4) – dobar 3 

4. Tolo Katarina . . . . . . . dovoljan 2 (vrlo dobar 4) – dobar 3 

 

 

 

Asistent: 

Pero Ćeškić, dipl.ing.arh. 

 

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 

OSNOVE ARHITEKTURE 

REZULTATI ISPITA OD 04.07.2018. 

 

OSNOVE ARHITEKTURE I 

1. Šehić Meris . . . . . . . . . . . . . . .  dovoljan 2 

2. Važić Marija  . . . . . . . . . . . . . .  nedovoljan 1 

3. Karadža Krunoslav . . . . . . . . .  nedovoljan 1 

 

OSNOVE ARHITEKTURE II 

1. Bartel Robert . . . . . . . . . . . . .  vrlo dobar 4 

2. Galić Katarina . . . . . . . . . . . . . vrlo dobar 4 

3. Milas Anamarija . . . . . . . . . . . vrlo dobar 4 

4. Grubešić Marko . . . . . . . . . . . .  dobar 3 

5. Krivić Marija . . . . . . . . . . . . . . . . dobar 3 

6. Trubelja Marko . . . . . . . . . . . . . dobar 3 

7. Ivanković Ana . . . . . . . . . . . . . dovoljan 2  

8. Zelenika Ana . . . . . . . . . . . . . . dovoljan 2 

9. Krešo Sandra . . . . . . . . . . . . . . dovoljan 2 

10. Palameta Božana . . . . . . . . .  dovoljan 2 

11. Ribarović Jurica . . . . . . . . . . nedovoljan 1 

 

 

Asistent: 

Pero Ćeškić, dipl.ing.arh. 13.07.2018
Obavijesti Integrirani studijCopyright © 2018 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.