Opis studijskog programa DIPLOMSKOG STUDIJA GRAFIČKOG DIZAJNA i uvjeti upisa u 2018./2019. godini
Pozivi, natječaji i stipendije


 

 OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv studija:                  Diplomski sveučilišni studijski program

Vrsta studija:                   Diplomski studij grafičkog dizajna

Nositelj studija:               Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru

Trajanje:                           4 semestra (2 godine)

Broj ECTS bodova:        120

Postupak i uvjeti upisa: Upis se vrši na temelju javnoga natječaja. Uvjeti upisa dani su u točki 2.2.

Kompetencije:           Magistri grafičkog dizajna bit će osposobljeni raditi poslove u strukovnim udruženjima i asocijacijama (kao što su udruženja grafičkih dizajnera, galerije, kulturne manifestacije, izložbe, scenografija, reklama i propaganda, dizajn…), tiskarama, tvrtkama za dizajn knjiga, mobilijara, skulptura, ambalaže… Magistri grafičkog dizajna moći će raditi na svim umjetničkim poslovima i projektima koji zahtijevaju visoko obrazovanje u umjetničkim i znanstvenim ustanovama, javnom sektoru i drugim srodnim organizacijama.

Akademski stupanj (ili titula) koji se stječe završetkom studija:        Magistar grafičkog dizajna

 

UVJETI UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ GRAFIČKOG DIZAJNA I TRAJANJE STUDIJA 

Diplomski sveučilišni studij grafičkog dizajna organizira se u trajanju od 4 semestra tijekom kojih studenti trebaju osvojiti 120 ECTS bodova. Za upis na prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija grafičkog dizajna mogu kandidirati pristupnici koji su završili preddiplomski studij grafičkog dizajna, zatim preddiplomski studij likovnih umjetnosti na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, kao i na drugim srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu. Također, studij mogu upisati i pristupnici koji su završili srodan sveučilišni preddiplomski studij iz područja umjetnosti, područja tehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti, uz polaganje razradbenog ispita koji se sastoji od izračuna prosječne ocjene studiranja na preddiplomskom studiju i provjere znanja iz područja grafičkog dizajna. Pristupnici primljeni na studij, koji nisu završili preddiplomski studij grafičkog dizajna, dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti repetitorne kolegije, odnosno steći ECTS bodove iz razlikovnih kolegija koje odredi stručno povjerenstvo ovisno o vrsti prediplomskog studija kojeg su završili.

STRUKTURA I ORGANIZACIJA DIPLOMSKOG STUDIJA

Diplomski studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Svaka godina sastoji se od dva semestra. Studij se sastoji od obveznih i izbornih predmeta. Svaki semestar nosi 30 ECTS bodova, a akademska godina 60 ECTS bodova, u što se ubrajaju svi obvezni i izborni predmeti studijskoga programa. Nakon stečenih uvjeta studij završava polaganjem diplomskog ispita (posljednji semestar – 30 ECTS), koji se sastoji od obrane praktičnoga i pisanog dijela diplomskog rada. Student je dužan upisati sve obvezne predmete, a izborne bira tako da semestar uvijek ima opterećenje 30 ECTS bodova.

 

 

 23.07.2018
Pozivi, natječaji i stipendijeCopyright © 2018 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.