Opis studijskog programa DIPLOMSKOG STUDIJA SLIKARSTVA i uvjeti upisa u 2018./2019. godini
Pozivi, natječaji i stipendije


OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv studija:                  Diplomski sveučilišni studijski program

Vrsta studija:                   Diplomski studij slikarstva

Znanstveno područje:    Umjetnost

Znanstveno polje:           Likovna umjetnost

Znanstvena grana:          Slikarstvo

Nositelj studija:               Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru

Trajanje:                           4 semestra (2 godine)

Broj ECTS bodova:        120

Postupak i uvjeti upisa: Upis se vrši na temelju javnoga natječaja. Uvjeti upisa dani su u točki 2.2.

Kompetencije:                 Magistar slikarstva (profesor likovne kulture) bit će osposobljeni raditi poslove u strukovnim umjetničkim udruženjima i asocijacijama (kao što su udruženja likovnih umjetnika, galerije, kulturne manifestacije, izložbe, scenografija, reklama i propaganda, dizajn…), osnovnim i srednjim školama kao nastavnik i profesor likovne kulture, muzejima, institucijama za zaštitu kulturnog nasliјeđa i pedagoški rad.

Akademski stupanj (ili titula) koji se stječe završetkom studija:        Magistar slikarstva (profesor likovne kulture)

 

 UVJETI UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ SLIKARSTVA I TRAJANJE STUDIJA

Diplomski sveučilišni studij slikarstva organizira se u trajanju od 4 semestra tijekom kojih studenti trebaju osvojiti 120 ECTS bodova. Upisivanje podrazumijeva završen preddiplomski studij Akademije likovnih umjetnosti smjera slikarstvo (ili sličnog studija u BiH ili inozemstvu, kao i studija arhitekture i vizualnih komunikacija uz položen razredbeni ispit). Pravo upisa imaju svi prvostupnici Akademije likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu ili sličnih studija u inozemstvu. Također, upisati se mogu i pristupnici sa studija arhitekture i vizualnih komunikacija (ili srodnih studija) uz položen razredbeni ispit. Pristupnici primljeni na studij dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti repetitorne kolegije.

 STRUKTURA I ORGANIZACIJA DIPLOMSKOGA STUDIJA

Diplomski studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Svaka godina sastoji se od dva semestra. Studij se sastoji od obveznih i izbornih predmeta. Svaki semestar nosi 30 ECTS bodova, a akademska godina 60 ECTS bodova, u što se ubrajaju svi obvezni i izborni predmeti studijskoga programa. Nakon stečenih uvjeta studij završava polaganjem diplomskog ispita (posljednji semestar – 30 ECTS), koji se sastoji od obrane praktičnoga i pisanog dijela diplomskog rada.

Student je dužan upisati sve obvezne predmete, a izborne bira tako da semestar uvijek ima opterećenje 30 ECTS bodova.

 23.07.2018
Pozivi, natječaji i stipendijeCopyright © 2018 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.