Opis studijskog programa PREDDIPLOMSKOG STUDIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI i uvjeti upisa u 2018./2019. godini
Pozivi, natječaji i stipendije


 

OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv studija:                  Preddiplomski sveučilišni studijski program

Vrsta studija:                   Preddiplomski studij likovnih umjetnosti

Znanstveno područje:    Umjetnost

Znanstveno polje:           Likovna umjetnost

Znanstvene grane:         Slikarstvo, kiparstvo, grafika

Nositelj studija:               Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru

Trajanje:                           6 semestara (3 godine)

Broj ECTS bodova:        180

Postupak i uvjeti upisa: Upis se vrši na temelju javnoga natječaja. Uvjeti upisa dani su u točki 2.2.

Kompetencije:                Sa završenim preddiplomskim studijem likovnih umjetnosti prvostupnik slikarstva, kiparstva ili grafike osposobljen je za samostalnu izlaganje vlastitog rada i njegovu prezentaciju. Također, spreman je za stručnu suradnju s umjetničkim institucijama poput galerija i muzeja. Po završetku preddiplomskog studija studenti mogu nastaviti studirati uz položeni ispit razredbenog postupka na Diplomskom studiju u trajanju od dvije godine ili mogu uz iste uvjete upisati i neki srodni diplomski studij.

Akademski stupanj (ili titula) koji se stječe završetkom studija:        Prvostupnik slikarstva,  prvostupnik kiparstva, prvostupnik grafike

 

UVJETI UPISA NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ I TRAJANJE STUDIJA

Preddiplomski sveučilišni studij likovnih umjetnosti organizira se u trajanju od 6 semestara tijekom kojih studenti trebaju osvojiti 180 ECTS bodova. Uvjeti upisa na studij su završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit. Kandidati su dužni uz prijavu, osim propisane dokumentacije, predati mapu (tvrdih korica formata 70x100 cm) s minimalno tridesetak radova slobodne tematike u boji i crtežu.

Nakon pregleda mapa objavljuje se popis kandidata koji pristupaju prijemnom ispitu.

STRUKTURA I ORGANIZACIJA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA

Preddiplomski studij traje tri godine, odnosno šest semestra. Svaka se godina dijeli na dva semestra. Svi predmeti su obvezni. Svaki semestar nosi 30 ECTS bodova, a akademska godina 60 ECTS bodova. Završni ispit polaže se u šestom semestru, a on se sastoji od teorijskog dijela rada, praktičnog dijela i usmenog izlaganja.

 

 24.07.2018
Pozivi, natječaji i stipendijeCopyright © 2018 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.