Obavijesti za studente pete godine-obrana diplomskih ispita


Studenti koji diplomski rad brane u prvom terminu 23.6.2017. godine dužni su ga predati u referadu do 1.6.2017. godine uz uredno upisane polozene ispite u indeksu na uvid.

Studenti koji diplomski rad brane u drugom terminu 18.9.2017.godine dužni su ga predati u referadu do 8.9.2017. godine uz uredno upisane polozene ispite u indeksu na uvid.

Diplomski rad treba biti konačan i odobren od mentora te uvezan u tvrdi uvez u pet primjeraka, tri za arhivu a preostali za diplomanta i mentora.

Diplomanti su također dužni prijaviti obranu diplomskog rada najkasnije sedam dana prije odabranog termina u studentskoj referadi.

 15.05.2017
Obavijesti Integrirani studij
E: alu.siroki.brijeg@gmail.com
T: + 387 39 708 632
K. Stepinca 16, 88220 Široki Brijeg , BiH
Copyright © 2017 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.