Radno vrijeme u rujnu
Obavijesti Integrirani studij


Studentska sluzba u rujnu radi u predviđenom vremenu za rad sa studentima od 10 do 12 h.29.08.2017
Obavijesti Integrirani studijCopyright © 2018 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.