Radno vrijeme u rujnu
Obavijesti Integrirani studij


Studentska sluzba u rujnu radi u predviđenom vremenu za rad sa studentima od 10 do 12 h.29.08.2017
Obavijesti Integrirani studij
E: alu.siroki.brijeg@gmail.com
T: + 387 39 708 632
K. Stepinca 16, 88220 Široki Brijeg , BiH
Copyright © 2017 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.