Rezultati ispita Osnove arhitekture 13.02.2018. godine
Obavijesti Integrirani studij


AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

 

OSNOVE ARHITEKTURE

 

REZULTATI ISPITA OD 13.02.2018.

 

OSNOVE ARHITEKTURE I

 

1. Glavan Sanja . . . . . . . . . . vrlo dobar 4

 

2. Galić Katarina . . . . . . . . . .  dobar 3

 

3. Krivić Marija . . . . . . . . . . . . dobar 3

 

4. Grubešić Marko . . . . . . . . . dobar 3

 

5. Ivanković Ana . . . . . . . . . . dovoljan 2

 

6. Kutle Iva . . . . . . . . . . . . . . dovoljan 2

 

7. Trubelja Marko . . . . . . . . . dovoljan 2

 

8. Bekavac Sandra . . . . . . . . . dovoljan 2

 

9. Palameta Božana . . . . . . . nedovoljan 1

 

10. Medvidović Karlo . . . . . . nedovoljan 1

 

11. Zelenika Ana . . . . . . . . . . nedovoljan 1

 

12. Šušak Marko . . . . . . . . . . nedovoljan 1

 

13. Milas Anamarija . . . . . . . nedovoljan 1

 

14. Bartel Robert . . . . . . . . . . nedovoljan 1

 

15. Balić Josip . . . . . . . . . . . . . nedovoljan 1

 

16. Karadža Krunoslav . . . . . . nedovoljan 1

 

17. Šehić Meris . . . . . . . . . . . . nedovoljan 1

 

Asistent:

 

Pero Ćeškić, dipl.ing.arh.19.02.2018
Obavijesti Integrirani studijCopyright © 2018 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.